- Reset + Prindi

36. Ajutise sõjaväelise auastme andmine

14.12.2017

Kaitseväe juhataja 6. detsembri 2017 ettepanekul annan kolonelleitnant Toomas Mölsile teenistuse ajaks välisriigis koloneli ajutise sõjaväelise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.

Kersti Kaljulaid