- Reset + Prindi

34. Ajutise sõjaväelise auastme andmine

21.11.2017

Kaitseväe juhataja 14. novembri 2017 ettepanekul annan ajutise sõjaväelise auastme järgmistele tegevväelastele:

kapten Margus Mikule majori auastme,
nooremleitnant Erkki Tuulele leitnandi auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 22.11.2017, 9