- Reset + Prindi

31. Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu liikme nimetamine

16.10.2017

Nimetan Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu nõukogu liikmeks:

Urmo Kübar, isikukood 37803045210, elukoht Tallinn, Eesti Vabariik.

Alus: riigivara seaduse § 81,
Sihtasutuse Eesti Koostöö Kogu põhikirja p 4.2.4.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 17.10.2017