- Reset + Prindi

30. Sõjaväelise auastme andmine

04.10.2017

Kaitseväe juhataja 2. oktoobri 2017 ettepanekul annan:

tegevväelasele reamees Ragnar-Toomas Kiburile kapteni sõjaväelise auastme,
tegevväelasele reamees Jelizaveta Kaledinale leitnandi sõjaväelise auastme,
reservis olevale Toomas Kornetile leitnandi sõjaväelise auastme,
reservis olevale Ellu Krikmannile leitnandi sõjaväelise auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 4 ja 5.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 06.10.2017, 1