- Reset + Prindi

24. Sõjaväeliste auastmete andmine

27.07.2017

Kaitseväe juhataja 11. juuli 2017 ettepanekul annan:

tegevväelasele kolonelleitnant Andres Hairkile koloneli auastme,
reservis olevale Kristjan Martin Kasterpalule leitnandi auastme.

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 5 ja lg 6.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 28.07.2017, 2