- Reset + Prindi

21. Sõjaväelise auastme andmine

09.07.2017

Kaitseväe juhataja 6. juuli 2017 ettepanekul annan nooremleitnandi sõjaväelise auastme järgmistele reservis olevatele isikutele:

Ene Ahas
Pavel Gontšarov
Meelis Sentifoli
Kaido Tuulemäe

Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 4.

Kersti Kaljulaid

Avaldatud RT III, 12.07.2017, 1