- Reset + Prindi

16. M. Kiilile sõjaväelise auastme andmine

08.05.2017

Kaitseväe juhataja 5. mai 2017 ettepanekul annan brigaadikindral Meelis Kiilile kindralmajori sõjaväelise auastme.


Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 5.


Kersti Kaljulaid


Avaldatud RT III, 09.05.2017, 3