- Reset + Prindi

9. T. Rõkk’ile ajutise sõjaväelise auastme andmine

15.02.2017

Kaitseväe juhataja 6. veebruari 2017 ettepanekul annan teenistuse ajaks välisriigis kolonelleitnant Taivo Rõkk'ile koloneli ajutise sõjaväelise auastme.


Alus: Eesti Vabariigi põhiseaduse § 78 p 15,
kaitseväeteenistuse seaduse § 21 lg 1 p 1, § 22 lg 6.


Kersti Kaljulaid


Avaldatud RT III, 17.02.2017, 1