- Reset + Prindi

2. T. Riisalo ametisse nimetamine

11.10.2016

1. Nimetan Tiit Riisalo (isikukood 36702172715) Vabariigi Presidendi Kantselei direktoriks alates 12. oktoobrist 2016, asukohaga Tallinn.

2. Määran Tiit Riisalo kuupalgamääraks 4100 eurot.

3. Tiit Riisalo teenistusstaaž 11. oktoobri 2016 seisuga on 6 kuud ja 21 päeva.

4. Ametikohale nimetamisel Tiit Riisalole katseaega ei kohaldata.


Käskkirja on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras ja tähtaegadel.


Alus: Vabariigi Presidendi töökorra seaduse § 23 lg 2,
avaliku teenistuse seaduse § 16 lg 8, § 23 lg 1,
T. Riisalo 11.10.2016 avaldus.


Kersti Kaljulaid


Avaldatud RT III, 14.10.2016, 2