- Reset + Prindi

1. A. Heinsalu ametist vabastamine

11.10.2016

1. Vabastan Alo Heinsalu (isikukood 35807270219) Vabariigi Presidendi Kantselei direktori ametikohalt 11. oktoobril 2016 tema omal algatusel.

2. Anda Vabariigi Presidendi Kantselei juhtimine ja asjaajamine üle Tiit Riisalole. Üleandmine ja vastuvõtmine vormistada aktiga.

3. Maksta Alo Heinsalule preemiat erakordsete teenistusalaste saavutuste eest 3200 euro ulatuses.


Käskkirja on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras ja tähtaegadel.


Alus: Vabariigi Presidendi töökorra seaduse § 23 lg 2,
avaliku teenistuse seaduse § 61 lg 5, § 87 lg 1 ja 4, § 104 lg 3,
A. Heinsalu 11.10.2016 avaldus.


Kersti Kaljulaid


Avaldatud RT III, 14.10.2016, 1