Kõned

Avaldus julgeolekunõukogu avatud arutelul ÜRO rahuvalve reformi üle

Avaldus julgeolekunõukogu avatud arutelul ÜRO rahuvalve reformi üle

Austatud president!

Tänan Teid tänase avaliku arutelu korraldamise eest. Ka Eesti ühineb Euroopa Liidu avaldusega.

Toetame jätkuvalt peasekretär Guterresi reformikava. Reformide tulemusel peaks ÜRO muutuma tõhusamaks organisatsiooniks, mille tähelepanu keskmes on konfliktide ennetamine ja vahendamine.

Meie rahuvalveoperatsioonidel peavad olema käegakatsutavad eesmärgid ja taganemisstrateegiad. Tõhususe saavutamiseks peavad need operatsioonid olema paindlikud, sest valitsevad olud on paratamatult muutlikud.

Kõige põhjalikumat teavet muutuvate vajaduste kohta saame missiooni ülematelt ja teistelt kohapeal viibivatelt üksustelt. Nende ettepanekute elluviimine tagab kiire kohanemise kohapealsete muutustega. Peale selle mõjub kohapeal viibivate isikute kuulamine ja nende arvamusega arvestamine hästi meie inimeste motivatsioonile. Me vajame neid, kellel on julgust pakkuda abi otsustajatele. Need inimesed jäävad meiega vaid siis, kui reageerime osavõtlikult. Niisiis loome kasuliku kohanemistsükli, mis on vajalik meie eesmärkide saavutamiseks.

21.09.2017

 

UUDISED

President Kaljulaid rääkis ÜROs maailma konfliktipiirkondadest ja Eesti võimalustest panustada julgeoleku kindlustamisse

President Kaljulaid rääkis ÜROs maailma konfliktipiirkondadest ja Eesti võimalustest panustada julgeoleku kindlustamisse

Vabariigi President Kersti Kaljulaid pidas meie aja järgi täna varahommikul New Yorgis ÜRO Peaassamblee iga-aastasel avaistungil, kus osalevad kõigi maailma riikide juhid, kõne, milles rääkis konfliktikolletest, rändekriisist, küberjulgeolekust ning vajadusest reformida ÜROd.

President juhtis tähelepanu, et maailm on muutunud üha ettearvamatumaks ning liiga paljud riigid kannatavad lahendamata konfliktide tõttu. „On palju riike, keda on lõhestanud pinged, mille tekkimist küll nägime, kuid ei suutnud õigel ajal halvimat ära hoida," ütles president Kaljulaid oma kõnes ning tõi näiteks Ukrainas, Gruusias ja Süürias toimuva. Riigipea sõnul on rahvusvaheliste konfliktide ja terrorismi ning kliimamuutuste mõjul praeguseks suurim hulk ümberasustatud inimesi, mida maailm seni näinud on.

20.09.2017

 

President Kaljulaid osaleb sel nädalal ÜRO peaassamblee kohtumistel New Yorgis

Vabariigi President Kersti Kaljulaid on sel nädalal töövisiidil New Yorgis, kus osaleb iga-aastasel ÜRO peaassambleel. Lisaks kahepoolsetele kohtumistele teiste riigipeadega ning erinevates aruteludes osalemisele peab riigipea Eesti aja järgi ööl vastu kolmapäeva ÜRO peaassambleel avaistungil kõne.

17.09.2017

 

President Kaljulaid arutas Arraiolose grupi kolleegidega rändekriisi

President Kaljulaid arutas Arraiolose grupi kolleegidega rändekriisi

„Rändekriis on pikaajaline ja sellele ei ole lühiajalisi ega lihtsaid lahendusi. Peame olema valmis pikaajaliselt panustama kriisi lahendamiseks vajalikesse projektidesse", lausus president Kaljulaid Arraiolose grupi kohtumise teisel töösessioonil, mis oli pühendatud Vahemere regiooni julgeolekule ja rändeteemadele. President Kaljulaid tänas Maltat pühendumise ja panuse eest rändeteemade lahendamisesse nende eesistumise ajal, lisades et migratsioon on ka Eesti eesistumise prioriteetide hulgas.

15.09.2017