President Alar Karis kutsus New Yorgis ÜRO Peaassambleel liikmesriike alustama Julgeolekunõukogu reformimist

Riigipea ÜRO Peaassambleel: riigil ei tohi Julgeolekunõukogus olla vetoõigust, kui tekib kahtlus, et ta võib ise olla tegutsenud rahvusvahelise õiguse vastu.

Sotsiaalmeedia