Ettepanek teenetemärgi andmiseks

Eesti riiklike teenetemärkide korraline andmine toimub üks kord aastas – 24. veebruariks, iseseisvuspäevaks. Erandjuhtudel võib teenetemärgi anda ka muul ajal.

Igaühel on õigus esitada Vabariigi Presidendile ettepanek riikliku teenetemärgi andmiseks. Ettepanekud teenetemärgi andmise kohta tuleb esitada Vabariigi Presidendile teenetemärkide andmisele eelneva aasta 1. novembriks.

Ankeedi võib ka käsitsi või ekraanil täita ning välja trükkida.

Application for miniature/rosette badge

In addition to the decoration bestowed upon them, the bearer of a decoration has the right to apply for a miniature of the decoration and an additional rosette badge. The application (along with a document certifying payment of the state fee or a copy of the document) is submitted to the Office of the President of the Republic. Before submission of the application the state fee must be paid in the amount specified in the State Fees Act.

The Office of the President of the Republic makes the decision concerning satisfaction of the application within 30 days after the receipt of the application and issues the decoration applied for to the bearer within a reasonable period.

State fees:
1) miniature – 39 EUR;
2) rosette badge – 13 EUR.

Upon payment of the state fee, specify the Ministry of Finance (Rahandusministeerium) as the recipient.
The state fee must be paid to a/c 10220034796011 in SEB (IBAN - EE 89 1010220034796011, BIC EEUHEE2X ) or a/c 221023778606 in Swedbank (IBAN EE 93 2200221023778606, BIC HABAEE2X).
The reference number of the payment is 2900080584.
Write the name of the applicant (bearer of the decoration) in the payment description field.

You can use an application form to submit the application.

The PDF-form is also available to be filled in on screen or printed out for handwriting.

Välisriigi au- või teenetemärgid

Eesti kodanik, kellele on antud välisriigi au- või teenetemärk, peab esitama mõistliku tähtaja jooksul pärast au- või teenetemärgi saamist avalduse Vabariigi Presidendi Kantseleile selle teenetemärkide registris registreerimiseks.
Avaldusele lisatakse koopia au- või teenetemärgi tunnistusest.

Ankeedi võib ka käsitsi või ekraanil täita ning välja trükkida.