Meeting with the president of Armenia Armen Sarkissian. 

 © Vabariigi Presidendi Kantselei