Meeting to discuss the next steps of the e-Residency programme. 

 © Vabariigi Presidendi Kantselei