Kõned

Eesti Vabariigi presidendi Toomas Hendrik Ilvese sõnavõtt ÜRO 69. peaassamblee üldarutelul

Austatud president,
peasekretär,
ekstsellentsid,
daamid ja härrad!


Nende 364 päeva jooksul, mis on möödunud hetkest, mil mul oli viimati au selle assamblee poole pöörduda, on maailm tundmatuseni muutunud. Me oleme näinud üleilmse julgeolekuolukorra täielikku muutumist. Tajume seninägematut ohtu II maailmasõja järgsele rahule ja julgeolekule Euroopas ja maailmas, samal ajal kui terrorism, kliimamuutus, inimõiguste rikkumine ja Ebola viiruse levik on jätkuvalt üleilmsed probleemid, mida me kõik peame tõsiselt võtma.

Peame ühendama jõud, et saavutada rahu ja stabiilsus Euroopas ja Lähis-Idas ning taastada rahvusvahelise õiguse usaldusväärsus.

Mitte mingid asjaolud ei saa iial õigustada mingisugust terrorismi. ÜRO terrorismivastased konventsioonid allkirjastanud riigid on lubanud hoida ära ja uurida terroristide kuritegusid ning hoiduda nende toetamisest või vaikivast sallimisest. Peame kasutama diplomaatiat, ent ka survet riikide suhtes, mis toetavad terrorismi või selle taimelavaks olevaid äärmuslikke vaateid.

24.09.2014

UUDISED

Piltuudis: Riigipead arutasid Portugalis Euroopa energiasõltumatust Venemaast

Piltuudis: Riigipead arutasid Portugalis Euroopa energiasõltumatust Venemaast

President Toomas Hendrik Ilves, kes viibib töövisiidil Bragas, arutas Arraiolose grupi kohtumisel teiste riigipeadega Euroopa Liidu julgeoleku seisukohast olulisi energiaküsimusi, sealhulgas energiasõltumatust Venemaast ning võimalikke alternatiivseid lahendusi riikide energiaga varustamiseks.

30.09.2014

Fotoalbum

 

President Ilves osaleb Arraiolose grupi kohtumisel Portugalis

President Toomas Hendrik Ilves viibib töövisiidil Portugalis, Bragas, kus osaleb Euroopa Liidu aktuaalseid probleeme arutava Arraiolose grupi kohtumisel.

28.09.2014

 

President Ilves: ÜRO võimetus tugevamalt reageerida Euroopa julgeolekupildi muutusele võib vähendada Euroopa senist panust maailmas

"Kui Euroopa satub ise olukorda, kus ohud tema julgeolekule selgelt kasvavad, ei suuda ta enam senises mahus panustada maailma arengusse ja julgeoleku tagamisse laiemalt," hoiatas president Toomas Hendrik Ilves eile New Yorgis Rahvusvahelise Rahu Instituudikorraldatud julgeolekualasel arutelul "Euroopa uus julgeoleku reaalsus".

26.09.2014